top of page

Privacy policy 

 

Privacy policy diercomunnicatie

Algemeen:

Alle aan Diercommunicatie “Spirit of Angels” verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw consult/behandeling te verwerken.
Diercommunicatie “Spirit of Angels” behandelt alle gegevens met zorg en verstrekt géén gegevens aan derden, tenzij dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De interne privacyrichtlijnen van Diercommunicatie “Spirit of Angels” zijn in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Welke informatie wordt van u gevraagd en hoe wordt deze gebruikt?

Wanneer u een Bach Bloesemremedie bestelt, zijn de volgende gegevens nodig: voornaam of initialen, achternaam, e-mailadres en uw volledige adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, woonplaats), Eventueel de gegevens van het behandeladres, telefoonnummer (vast en/of GSM), uw e-mailadres en telefoonnummer zijn nodig om uw bevestiging naar toe te zenden en om contact met u op te kunnen nemen over uw bestelling, indien dit nodig is.
Wanneer u een consult afneemt, zijn de volgende gegevens nodig: voornaam of initialen, achternaam, bankrekeningnummer en e-mailadres.

Hoe worden uw gegevens beschermd?

Betalingen

Geschieden uitsluitend via overschrijving. Diercommunicatie “Spirit of Angels” kan op geen enkele manier inzage krijgen in uw bankrekening, het enige dat wij kunnen zien is uw bankrekeningnummer, uw adresgegevens en het bedrag dat u overgemaakt heeft.

Aanpassen privacy policy

Wij behouden ons het recht voor deze privacy policy aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 
bottom of page