top of page

1.

Diercommunicatie

Diercommunicatie

Wat is Diercommunicatie?

 

Diercommunicatie betekent telepathisch en non-verbaal communiceren met een dier. Er zijn geen speciale vaardigheden vereist. Ieder mens is hier in principe toe in staat.
Onbewust doen we dit allemaal al. Het is als een telefoontje, maar het werkt via onze helderziendheid in de vorm van beelden, gevoelens, intenties, mentale beelden en indrukken. Het dier hoeft niet fysiek aanwezig te zijn.

Het doel van Diercommunicatie is om open vragen te beantwoorden, gedragsproblemen zoals angsten, agressie, onzekerheden, verdriet en nog veel meer op het niveau van ons hart te bevragen, zodat we ons dier weer beter kunnen begrijpen en er een harmonieus samenleven kan ontstaan. .

Het is een prachtig hulpmiddel om mensen te laten zien hoe onze geliefde huisdieren/dieren met ons verbonden zijn. Dat ze ook gevoelens, emoties en sensaties hebben.


Het is ook interessant om te zien dat dieren doorgaans intelligenter en hartelijker reageren naarmate we ze meer respecteren, met ze praten, ze in ons leven betrekken en ze als vrienden en onderdeel van het gezin zien. Ze gedijen goed als ze warmte en begrip van ons voelen. Wij mensen onderschatten vaak de complexe aard van dieren.

Door met hen te communiceren kunnen mensen hun dieren van een andere kant zien en leren kennen. Dierlijk gedrag kan ook menselijk gedrag verbeteren. De spiegelfunctie is daar een belangrijk onderdeel van. Ook de eigenaar kan hiervan profiteren door zijn gedrag te veranderen en zo zijn relatie en begrip met het dier te verbeteren.

 

Hoe communiceren dieren met ons?

Dieren communiceren niet zoals mensen, wat betekent dat ze geen menselijke taal spreken. Afhankelijk van de individuele sterke punten van de dieren communicator en het ontwikkelingsstadium van het dier, communiceren ze veel meer via overgebrachte beelden en gevoelens dan met zinnen zoals wij die kennen.

De antwoorden van het dier worden ontvangen via de verschillende helderziendheid (ontvangstkanalen) van de dieren communicator en door hem naar beste weten en overtuiging in menselijke taal vertaald.

Dit brengt uiteraard bepaalde risico's met zich mee voor vertaalonnauwkeurigheden of zelfs vertaalfouten, afhankelijk van hoe ervaren we zijn in dierencommunicatie.

De informatie die de Dieren communicator vertaalt moet met een zekere openheid en flexibiliteit worden bekeken en geanalyseerd. Geef een dieren communicator een zekere vertaalvrijheid. Dit zorgt voor een meer ontspannen sfeer en komt vooral uw dier ten goede.

Verleden heden toekomst

Dieren nemen de tijd anders waar dan wij mensen.  

Dieren leven altijd in het moment; Het dus een momentopname op het moment van het gesprek. Wij mensen maken ons zorgen over de toekomst en leven vaak in het verleden. Een dier weet niets over de toekomst; het heeft er eenvoudigweg geen idee van. Dieren zien het onderwerp van het verleden meer als een mengeling van herinneringen, ongeacht of ze 1 minuut of 10 jaar oud zijn.

 

Misschien wel de beste manier om erover na te denken is dat deze herinneringen lijken op verschillende kamers in hetzelfde huis, die allemaal naast elkaar en tegelijkertijd bestaan, ook al worden ze misschien niet gebruikt (bij getraumatiseerde dieren kun je gemakkelijk zien wanneer er één is). van deze kamers is het gevolg van het plotseling opnieuw activeren van een trigger). Een dier sorteert herinneringen niet in een tijdsbestek, maar op belangrijkheid en intensiteit (positief en negatief).

Een dier beweegt niet en trekt geen conclusies, maar breidt eerder zijn huis uit, geheugen voor geheugen, met steeds meer kamers...

Wanneer heeft Diercommunicatie geen zin?

Als uw dier ernstige dementie heeft en/of sterke medicijnen moet nemen, zoals pijnstillers, anti-epileptica of psychotrope medicijnen, kan de waarneming zo veranderd, vervormd of vertroebeld zijn dat een zinvol en nuttig gesprek op lichaamsniveau niet mogelijk is.

 

Bedenk dat communicatie met dieren plaatsvindt op het (alledaagse) bewustzijnsniveau en de achteruitgang van de persoonlijkheid van het dier - zoals het natuurlijke beloop van dementie - bij een dier net zo weinig samenhangende en nuttige informatie oplevert als een gesprek met een persoon met dementie. Op medianiveau (zielsniveau/onderbewustzijn) is een gesprek mogelijk, maar hoe nuttig het voor je is, hangt af van welke hoop en verwachtingen je ervan hebt. In de regel kunnen fysiek gedrag en welzijn niet duurzaam worden verbeterd.

Hoe ziet een goede Dieren communicator eruit?

Als minimaal 80% van de beschrijvingen van uw dier kloppen voor u als klant, is uw dieren communicator een goede dieren communicator.

Dit betekent dat niet meer dan 20% fout mag zijn. Een percentage van 100% verwachten is onrealistisch en leidt op zijn beurt tot frustratie bij zowel de klant als de dieren communicator. Uiteraard moet u uw dier duidelijk kunnen herkennen in de reading (ook al klopt niet elk woord dat u gebruikt 100%).

 

Als u uw dier niet herkent in de beschrijving of als het voor u in het algemeen niet goed voelt, zorg er dan voor dat u dit zo vroeg mogelijk openlijk en eerlijk vertelt aan uw dieren communicator. Een gerenommeerde dieren communicator gaat samen met u op zoek naar een harmonieuze oplossing.

Wat kun je vragen bij Diercommunicatie?

In principe is alles vraagbaar. Tijdens de Dierencommunicatie maak ik verbinding met de gevoelens van het dier en krijg ik inzicht in hun perspectief.

Als ik het dier bijvoorbeeld vraag naar zijn gezondheidstoestand, laat het een momentopname zien van hoe het zich lichamelijk voelt. Het is mogelijk dat ik de huidige gevoelens van het dier, eventuele spanning, pijn en andere sensaties waarneem.

  • Het oplossen van blokkades

  • Hulp bij verhuizen

  • Gebrek aan zelfvertrouwen

  • Angsten of agressiviteit

  • Behoeften die u niet begrijpt van uw dier

  • Verandering van eigenaar

  • Trauma oplossen

  • Moeilijkheden na scheiding

Als u echter gezondheidsproblemen heeft, is het altijd raadzaam om een ​​dierenarts of een diergeneeskundige te raadplegen.  Dierencommunicatie vervangt niet het bezoek aan de dierenarts, maar kan wel zeer nuttig zijn als ondersteuning.

Let op de volgende punten: 

Als uw dier binnen de periode van boeking en gesprek op korte termijn ziek wordt  en de dierenarts medicijnen voorschrijft, moet ik dit weten, omdat dit de communicatie met de dieren kan verstoren. Dit geldt ook voor  vakantieopvang door vreemden . Dan zoeken we samen een geschikt moment om met het dier te praten.  

Bij dierencommunicatie zie ik mezelf als bemiddelaar tussen mens en dier om een ​​beter wederzijds begrip en dus harmonieus samenleven mogelijk te maken

Wat heb ik nodig voor dierencommunicatie?

Het dier hoeft niet aanwezig te zijn aangezien het via de telepathische verbinding loopt.

Stuur mij alstublieft vooraf de volgende informatie:

• Foto van uw dier (gezicht duidelijk zichtbaar)
• Naam
• Leeftijd
• Geslacht
• Ras
• De exacte vragen voor uw dier (max. 5 vragen)

Houd er rekening mee dat ik maximaal 5 vragen voor uw dier beantwoord. Heeft u meer dan 5 vragen, dan kan ik u tegen een gereduceerde prijs een vervolgafspraak aanbieden.

De Diercommunicatie met uw dier vindt plaats op een onbepaald tijdstip en alle antwoorden van uw dier worden schriftelijk vastgelegd.

Op het afgesproken tijdstip bespreken wij de antwoorden van uw dier telefonisch.


Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken, neem dan gerust contact met mij op.


Ik kijk er naar uit om van u te horen.

 
 
 
 
bottom of page